Skip to content

 1. Cắt bỏ những người trung gian
 2. Khôi phục quyền sở hữu dữ liệu tiếp thị, dữ liệu khách hàng
 3. Giảm chi phí cho khách hàng và nhà bán lẻ
 4. Thương mại biên giới phi tập trung
 5. Khôi phục quyền kiểm soát dữ liệu mua hàng
 6. Hệ sinh thái giao dịch B2B
 7. Thanh toán qua mạng thẻ đơn giản nhanh chóng
 8. Thanh toán P2P không biên giới
 9. Cổng thanh toán tốt hơn
 10. Thanh toán tiền điện tử
 11. Bảo vệ doanh nghiệp khỏi gian lận khi hoàn phí
 12. Thanh toán xã hội liên kết chuỗi khối và tiền điện tử

 

EcomEye.com Southeast Asia eCommerceFor Press Release and guest posts, feel free to reach mb[at]ecomeye.com/mb.asia[@]icloud.com 
Others also read  Top 10 website thương mại điện tử B2C Việt Nam

Your thoughts? Comment here!